GREAT

GREAT (Fredag 19:30)
Av ungdomar, för ungdomar!
Ett ekumeniskt arbete som ungdomarna i Ed ordnar för att evangelisera tillsammans för andra ungdomar.
12 oktober
9 november
14 december
Tydligt budskap om Jesus, lovsång, dans, tävlingar, fika, tid att umgås, etc etc.
Bjud med dig en kompis och kom!

Share Button