Lärjungaskap

Lördag 24 november kl 16:00
är du välkommen på bibelstudium.
Gisle Sjölie undervisar i samtalsform kring Lärjungaskap

Vi samlas i serveringsvåningen och fika serveras under bibelstudiet!

Lukasevangeliet 14:26-27
”Om någon kommer till mig och inte sätter mig högre än sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar och även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge.

Share Button