Personal

Stefan Larsson

Pastor och föreståndare

telefon: 0725 766 441
E-mail: stefan@pingsted.se

Pär Malm

Kassör

Telefon: 0766 32 20 25
E-mail: malm.par@gmail.com

Sofia Jävert

Äldste

Telefon: 0705 51 21 56
E-mail: s-javert@hotmail.com

Gisle Sjölie

Äldste & Vice föreståndare

Tel: 070 583 13 76
E-mail: gisle.sjolie@gmail.com

Albi & Emma Cosgrove

Ungdomsledare

Albi
Telefon: 0722 777 608
E-mail: albi.cosgrove@hotmail.com

Emma
Telefon: 0762 79 71 62
E-mail: emma.cosgrove90@gmail.com

 

Torgny Bengtsson

Ordförande & Äldste

Telefon: 072-228 69 80
E-mail: torgny.b57@gmail.com

Share Button